Trajnostni razvoj

Kako zadovoljiti sedanje potrebe po električni energiji, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih generacij?

Danes vemo, da razvoj družbe omogoča tudi razvoj električne energije in da bo v prihodnosti potreba po električni energiji še naraščala. Pri tem pa moramo poskrbeti za takšen razvoj, ki omogoča pogoje za ohranjanje okolja na dolgi rok.
Trajnostni razvoj