Politika kakovosti

Družba SENG ima v sistem vodenja vgrajene naslednje mednarodno veljavne ISO standarde, ki jih vrsto let uspešno vzdržuje in razvija, in sicer:

  • ISO 9001:2015 za sisteme kakovosti
  • ISO 14001:2015 za sisteme ravnanja z okoljem
  • BS OHSAS 18001:2007 in ISO45001:2018 za sisteme varstva pri delu
  • ISO/IEC27001:2013 za sisteme upravljanja informacijske varnosti
politika kakovosti02