Skrb za okolje

Svet ob Soči in njenem povodju je izjemno biotsko raznovrsten. Prav zato je v naše poslanstvo – proizvodnjo obnovljive električne energije, vtkana skrb za ohranjanje okolja. Odgovornost in spoštovanje narave sta prisotna na vseh področjih delovanja, zlasti v okoljski politiki, kjer poleg zakonsko določenih predpisov, izvajamo tudi interne okoljske programe, ki usmerjajo in določajo aktivnosti ter posledično odgovornosti na področju varovanja okolja.