Objave, skladno s kodeksom SDH in priporočili SDH

Izjava o upravljanju družbe je sestavni del letnega poročila in je dostopna na spletni strani družbe.
laptop-ge77c59488_1920