Dosledno spoštujemo okoljske in tehničnih standarde. Zato smo tudi prejemnik mednarodno priznanih certifikatov za sistem vodenja:

  • Certifikat za kakovost ISO 9001;
  • Certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001; 
  • Certifikat za varstvo in zdravje pri delu OHSAS 18001; 
  • Certifikat TŰV za proizvodnjo električne energije iz vodnih virov.

Zanesljiva, gospodarna in okolju prijazna proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.

Na povodju Soče upravljamo s kar 29 hidroenergetskimi objekti. Na Soči obratuje pet velikih, sistemskih hidroelektrarn in edina slovenska črpalna hidroelektrarna, ČHE Avče. Na pritokih reke Soče pa imamo še 21 malih hitroelektrarn. Kar tri izmed njih so umeščene v Triglavski narodni park.