Informacije javnega značaja

Pravica vedeti in pravica do informacij javnega značaja sta pomembno sredstvo za doseganje odprtega in preglednega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja omogočamo in zagotavljamo nadzor nad našim delovanjem. 
iintro_informacije_03