Energija +
01 jun
2022
SKUPINA HSE BOGATEJŠA ZA DRUŽBO ENERGIJA PLUS

Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta danes sklenili Pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi Energija plus d.o.o. S tem je HSE postal večinski, 51-odstotni lastnik družbe Energija plus d.o.o., ki je bila doslej del skupine Elektro Maribor. Energija plus je tako že dvanajsta družba skupine HSE v Sloveniji, obogatila pa jo je predvsem z dolgoletnimi izkušnjami na področju dejavnosti dobave električne energije in drugih energentov na maloprodajnem trgu ter portfeljem zvestih odjemalcev.

SZJ 8
12 maj
2022
Nadgradnja ukrepov za osveščanje o nevarnostih kopanja v Soči

Informatorji bodo opozarjali na nevarnost kopanja v Soči tudi v letu 2022 MONG in SENG in KKSE nadgrajujejo sodelovanje pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na lokaciji Stari jez na Soči pri Solkanu za leto 2022. Župan Mestna občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič, direktor Soških elektrarn Nova Gorica (SENG) mag. Radovan Jereb in predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Nova Gorica (KKSE) mag. Ivan Zagožen ocenjujejo, da lahko zgolj s sodelovanjem lokalne skupnosti, gospodarstva in civilne družbe povečamo varnost obiskovalcev priljubljene lokacije. Absolutne varnosti pred utopitvami ni, zlasti ne na divjih rekah, kot je Soča. Pomembno je, da so obiskovalci in širša javnost dobro seznanjeni z dejstvom, da je Soča hudourniška alpska reka, lokacija Stari jez na Soči pa ni uradno kopališče in obiskovalci v reko vstopajo na lastno odgovornost.

HSE Sonce - Foto_Ziga_Intihar-135
08 apr
2022
SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO: DOBER PRIMER PRAVIČNEGA PREHODA

V Holdingu Slovenske elektrarne, največjem slovenskem proizvajalcu električne energije, z novimi investicijami v obnovljive vire sledimo smernicam EU po zmanjševanju ogljičnega odtisa. Danes smo točno opoldne slavnostno otvorili naš najnovejši objekt, Sončno elektrarno Prapretno, ki je s tremi megavati moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji.

Most na Soči  (15 of 17)
22 mar
2022
HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE: STEBER ZELENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2021 skupaj proizvedle 3.980 GWh električne energije. Levji delež so prispevale Dravske elektrarne Maribor z 2.910 GWh proizvedene električne energije, Soške elektrarne Nova Gorica so je proizvedle 800 GWh, Hidroelektrarne na spodnji Savi, kjer ima HSE 49-odstotni delež, pa 269 GWh. Delež električne energije iz vodnih virov v skupni bilanci skupine HSE je bil v letu 2021 56-odstoten, kar je dva odstotka več kot leto poprej, na ravni države pa več kot 85-odstoten.