Celostna grafična podoba

Ob ustanovitvi leta 1947 so Soške elektrarne Nova Gorica dobile dobro in hkrati odgovorno popotnico. S prevzemom takratnih elektrarn smo skupaj s tehnološko dediščino prevzeli tudi zavezo proizvajati električno energijo. Dejstvo, da hidroelektrarne delujejo na povodju Soče, je začrtalo tudi odgovornost do naravnih danosti in lepot tega območja. Skozi naše delovanje smo uspešno uresničevali svoja poslanstva – proizvodnjo obnovljive električne energije ob nenehni skrbi za naravno in družbeno okolje.
logo_v1_1