Celostna grafična podoba

Ob ustanovitvi leta 1947 so Soške elektrarne Nova Gorica dobile dobro in hkrati odgovorno popotnico. S prevzemom takratnih elektrarn so skupaj s tehniško dediščino prevzele tudi zavezo proizvajati električno energijo iz obnovljivega vira Soče in njenega povodja. Prav dejstvo, da SENG proizvaja električno energijo na eni izmed najlepših alpskih rek je narekovalo posebno odgovornost do naravnih danosti in lepot tega območja. Skrbno premišljeno načrtovanje novih objektov, zgledno vzdrževanje obstoječih in zanesljiva ter odgovorna proizvodnja obnovljive električne energije ob nenehni skrbi za naravno in družbeno okolje določajo osnovno dejavnost in poslanstvo SENG.
seng3-big