Evidenčna naročila

Seznam oddanih evidenčnih naročil na podlagi 2. odstavka 21. člena ZJN-3
sledi_V_z.jpg

Seznam evidenčnih naročil 2020

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 Infrastrukturno področje storitev Izvedba glavnega pregleda stolpa za veter na Kanalskem Vrhu, napenjanje vrvi in nastavitev vertikalnosti 11,230.00 € Inštitut za metalne konstrukcije 1955 d.o.o.
2 Infrastrukturno področje storitev Zavarovanje vozil  27,604.45 € GENERALI zavarovalnica d.d.
3 Infrastrukturno področje blago Dobava turbinskega olja 34,389.68 € PETROL d.o.o., Ljubljana
4 Infrastrukturno področje gradnja Vzdrževanje počitniških objektov Punat 1 in 2 34,777.26 € CAPTUS, d.o.o
5 Infrastrukturno področje storitev Podvodno vzdrževalna dela 30,000.00 € REEF storitve in trgovina d.o.o.
6 Infrastrukturno področje storitev Izdelava študije izvedljivosti izgradnje VE na S in J Primorskem 24,840.00 € ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, Ljubljana
7 Infrastrukturno področje blago Dobava tlačnik stikal za generatorske odklopnike 110kV Magrini na HE Doblar 16,140.00 € ELWE & Co. d.o.o. Selnica ob Dravi
8 Infrastrukturno področje storitev Izedba polnjenja jeklenk FM200 na objektu ČHE Avče 13,640.00 € A KODA PLUS d.o.o.
9 Infrastrukturno področje blago Dobava sanitarnega materiala  11,046.88 € IMS-ADIT, d.o.o.
10 Infrastrukturno področje storitev Izvedba svetovanja na področju kriznega korporativnega komuniciranja 38,000.00 € PRISTOP d.o.o. Ljubljana
11 Infrastrukturno področje storitev Vzpostavitev sistema indentifikacije ključnih delovnih mest in razvoj kadra 18,105.00 € COMPETO d.o.o. Ljubljana
12 Infrastrukturno področje storitev Analiza transformatorskih olj  24,322.00 € SEA MARCONI TECHNOLOGIES
13 Infrastrukturno področje blago Dobava in montaža operaterskega pulta z dodatno pisarniško opremo v centru vodenja SENG  19,894.98 € O.D.M. d.o.o. Ljubljana
14 Infrastrukturno področje blago Dobava analizatorja odklopnikov Megger Egil z merilno in programsko opremo 18,643.40 € BELMET MI d.o.o. Ljubljana
15 Infrastrukturno področje storitev Popravilo avtomatskega ventila 20 WC v turbinskem delu črpalne HE Avče 11,238.00 € RUDIS d.o.o. Trbovlje
16 Infrastrukturno področje blago Dobava medicinske opreme 18,410.00 € MEDITRA d.o.o., Ljubljana
17 Infrastrukturno področje storitev Vzpostavitev AJP 40,923.67 € ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. Kamnik

Seznam evidenčnih naročil 2019

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 Infrastrukturno področje storitev Fizično varovanje objekta ČHE Avče v času remonta                          29.412,00 € AKTIVA varovanje d.d., Maribor
2 Infrastrukturno področje gradnja Izvedba geološko/geomehanskih raziskav na objektu HE Hubelj                          14.859,00 € CORUS INŽENIRJI d.o.o., Ajdovščina
3 Infrastrukturno področje storitev Regulacija zapornic na jezu Podselo                          12.919,43 € LINK d.o.o., Nova Gorica
4 Infrastrukturno področje storitev Izvedba servisa regulacijskega mazalnega sistema agregata na objektu ČHE Avče                          33.383,64 € POCLAIN HYDRAULICS d.o.o., Žiri
5 Infrastrukturno področje storitev Meritev izolacijskih sistemov 110kV, opreme, transformatorjev, sinhronskih generatorjev in generatorja v ČHE Avče                          40.439,70 € EIMV Ljubljana
6 Infrastrukturno področje storitev Montaža senzorike na objektu s programsko nastavitvijo inicialnega stanja in vzdrževanje sistema Codis                          25.482,00 € VESKI d.o.o.Zagreb
7 Infrastrukturno področje blago Dobava regulacijskega igličnega ventila                          10.607,32 € CMC Group d.o.o., Logatec
8 Infrastrukturno področje storitev Izvedba strokovno tehničnega sodelovanja pri izvajanju remontnih del na objektu ČHE Avče                          16.185,00 € EIMV Ljubljana
9 Infrastrukturno področje storitev Čiščenje poslovnih prostorov                          20.000,00 € ČARGO, ČISTILNI SERVIS d.o.o., Grgar
10 Infrastrukturno področje storitev Popravilo omejevalnikov kratkega stika                          11.940,00 € ABB inženiring d.o.o., Ljubljana
11 Infrastrukturno področje storitev Izvedba seizmičnega opazovanja na pregradah SENG                           48.960,00 € GEOINŽENIRING d.o.o., Ljubljana
12 Infrastrukturno področje blago Dobava rezervnih delov ročnega samočistilnega filtra tlačne vode                          13.854,10 € RUDIS d.o.o. Trbovlje
13 Infrastrukturno področje storitev Izdelava elaboratov                          17.127,00 € GEO-BIRO d.o.o., Nova Gorica
14 Infrastrukturno področje blago Dobava stenskih kaloriferjev in radiatorjev                          13.594,74 € SIES d.o.o., Šempeter pri Gorici
15 Infrastrukturno področje storitev Izvedba meritev med kvalifikacijskimi preizkusi delovanja primarne regulacije frekvence                          15.600,00 € EIMV Ljubljana
16 Infrastrukturno področje storitev Servis 110kV stikalnih naprav                          26.800,00 € ELWE & Co. d.o.o., Selnica ob Dravi
17 Infrastrukturno področje blago Dobava in spuščanje v pogon vzbujalnih sistemov na mHE Marof in mHE Trebuša                          30.700,00 € EIMV Ljubljana
18 Infrastrukturno področje blago Dobava opreme za zamenjavo zaščite v mHE Zadlaščica inpreizkusni vtičnici za ČHE Avče                          32.682,58 € SIJA d.o.o., Ljubljana
19 Infrastrukturno področje storitev Sanacija havarije na generatorju HE Solkan                          27.000,00 € MONTEH d.o.o., Krško
20 Infrastrukturno področje storitev Dobava in montaža sekundarne opreme mHE Mesto                          48.986,50 € KOLEKTOR SISTEH d.o.o.
21 Infrastrukturno področje blago Dobava in zamenjava čistilnega stroja HE Kneža                          23.000,00 € HIDROPOWER d.o.o.
22 Infrastrukturno področje storitev Izdelava študije zanesljivosti objekta ČHE Avče                          14.000,00 € UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
23 Infrastrukturno področje storitev Podaljšanje Vmware licenc vključno s strokovno podporo proizvajalca za obdobje treh let                          31.988,48 € SOFTWEREONE, informacijski sistemi, doo
24 Infrastrukturno področje blago Nakup dveh osebnih vozil                          38.400,01 € AVTO VUGA d.o.o. Nova Gorica
25 Infrastrukturno področje storitev Dobava in konfiguracija licenc za videonadzor Genetec                          17.938,00 € SOFTWEREONE, informacijski sistemi, doo

Seznam evidenčnih naročil 2018

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 Infrastrukturno področje gradnja Vzdrževanje brežin akumulacojskega jezera HE Doblar 39,600.00 € TD MOST NA SOČI
2 Infrastrukturno področje storitev Zavarovanje vozil 27,722.48 € ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.
3 Infrastrukturno področje storitev Izdelava in dobava rezervnega zračnega ventila turbinskega pokrova HE Plave 2 23,940.00 € LITOSTROJ POWER d.o.o.
4 Infrastrukturno področje storitev Izvedba izrednega pregleda glavnega predturbinskega ventila ČHE Avče 26,400.00 € HITACHI MITSUBISHI HYDRO CORPORATION
5 Infrastrukturno področje storitev Analiza vzrokov zamuljevanja in določitev načina obratovanja ČHE Avče v specifičnih razmerah 11,700.00 € INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE 
6 Infrastrukturno področje storitev Vzdrževanje in popravilo računalniške strojne opreme 48,631.68 € COMPAREX d.o.o., Ljubljana
7 Infrastrukturno področje gradnja Izgradnja SN kablovoda in transformatorske postaje mHE Bača 83,606.24 € ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
8 Infrastrukturno področje storitev Dobava, implementacija in konfiguracija visoko razpoložljive požarne pregrade naslednje generacije 34,632.00 € VIRTUA IT d.o.o., Ljubljana
9 Infrastrukturno področje storitev Ocenjevanje vodij in ključnih kadrov 24,161.86 € HSC skupina d.o.o.
10 Infrastrukturno področje blago Dobava in zamenjava vzbujalnih sistemov HE Hubelj, HE Klavžarica in HE Planina 31,860.00 € ELEKTRO INŠTITUT MILAN VIDMAR, Ljubljana
11 Infrastrukturno področje storitev Redno vzdrževanje naprav za zgodnje javljanje požara 17,989.19 € ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Kamnik
12 Infrastrukturno področje storitev Posodobitev aplikativne programske opreme digitalnih turbinskih regulatorjev HE Plave 1 23,000.00 € ANDINO-HYDROPOWER ENGINEERING d.o.o., Ljubljana
13 Infrastrukturno področje gradnja Sanacija strehe strojnice na objektu Mhe Log 42,250.85 € GRADBENIŠTVO ZORČ d.o.o., Soča
14 Infrastrukturno področje storitev Izdelava študije za določitev ekološko sprejemljivega pretoka Qes za odvezm vode za MHE 41,610.00 € LIMNOS d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
15 Infrastrukturno področje storitev Špedicijska pogodba 20,000.00 € INTEREUROPA d.d.
16 Infrastrukturno področje storitev Namestitev v času remonta ČHE Avče 44,036.63 € BINST d.o.o., Kojsko
17 Infrastrukturno področje gradnja Slikopleskarska dela na objketu HE Plave 1 10,423.32 € PLESKARSKA DELA BOŠTJAN FERFOLJA s.p., Šempeter pri Gorici
18 Infrastrukturno področje blago Dobava turbinskega olja 35,850.00 € PETROL d.o.o.Ljubljana
19 Infrastrukturno področje storitev Opravljanje strokovnih storitev 12,500.00 € RRA SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA d.o.o.
20 Infrastrukturno področje storitev Montažno zavarovanje remonta ČHE Avče 22,838.00 € ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
21 Infrastrukturno področje blago Nadgradnja sistema registracije delovnega časa in kontrole pristopa  11,145.85 € ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o.
22 Infrastrukturno področje storitev Izvajanje periodičnih pregledov in preiskav opreme pod tlakom na objektih SENG 31,853.20 € RE-BO d.o.o. Ajdovščina
23 Infrastrukturno področje storitev Izvedba pregleda indikatorjev napetosti in ozemljitvenih vrvi 10,815.00 € ICEM-TC
24 Infrastrukturno področje blago Nakup dveh osebnih vozil 38,200.00 € AVTO VUGA d.o.o.
25 Infrastrukturno področje blago Dobava in zamenjava akumulatorskih baterij 20,358.78 € PRINSIS d.o.o., Trzin
26 Infrastrukturno področje blago Dobava in zamenjava sistemov meritve pretoka vode v cevovodu in nivoja vode proizvajalca Rittmeyer v ČHE Avče in HE Doblar 39,907.00 € TELEM d.o.o.
27 Infrastrukturno področje storitev Izvedba servisa in zamenjava delov protipožarne naprave SEGI na glavnem transformatorju 200MVA ČHE Avče 31,363.20 € KOLEKTOR ETRA d.o.o., Ljubljana
28 Infrastrukturno področje storitev Izdelava dinamične analize vključitve HE Plave 1 v prenosno omrežje 34,560.00 € ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
29 Infrastrukturno področje storitev Popravilo zasunov rezervnega hladilnega sistema na objektu ČHE Avče 34,790.57 € KSI SERVIS d.o.o., Domžale
30 Infrastrukturno področje storitev Servis visokotlačnih in nizkotlačnih kompresorjev stisnjenega zraka 33,916.00 € SEBACOM d.o.o., Ljubljana
31 Infrastrukturno področje blago Dobava licenc za izvedbo 2 faze obnove videonadzornega sistema SENG 48,201.00 € AKTIVA SISTEMI d.o.o.

Seznam evidenčnih naročil 2017

Zap. št.

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Naziv predmeta (opis)

Vrednost (brez DDV v EUR)

Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)

1

Infrastrukturno področje

blago

Dobava vzbujalnih sistemov za mHE Plužna, mHE Bača in mHE Cerkno

19.500,00 €

EIMV, ljubljana

2

Infrastrukturno področje

storitve

Generalni servis drenažne črpalke Xylem FLYGT v ČHE Avče

21.371,25 €

RGD-E d.o.o., Trbovlje

3

Infrastrukturno področje

blago

Dobava delov za generatorsko stikalo ČHE Avče

11.891,32 €

ABB d.o.o., Ljubljana

4

Infrastrukturno področje

storitve

Popravilo transformatorja NT 6300-20/6,3 HE Zadlaščica

15.800,00 €

KOLEKTOR ETRA d.o.o., Ljubljana

5

Infrastrukturno področje

storitve

Preliminarni pregled vzbujalnega sistema ČHE Avče

18.066,60 €

ABB Switzerland Ltd

6

Infrastrukturno področje

storitve

Svetovanje pri zasnovi programske opreme CV SENG

29.900,00 €

HSE Invest d.o.o., Maribor

7

Infrastrukturno področje

storitve

Izvedba analize vzroka poškodbe spodnjega vodilnega gen. drsnega ležaja na ČHE Avče

16.530,00 €

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SRTROJNIŠTVO, Ljubljana

8

Infrastrukturno področje

blago

Zamenjava enosmernih napajalnih sistemov na objektih mHE Log in mHE KR1 z demontažo starih ter dobavo in montažo novih

20.920,06 €

PRINSIS d.o.o., Trzin

9

Infrastrukturno področje

blago

Dobava in zamenjava MIS92

43.494,00 €

CCE d.o.o., Ljubljana

 

10

Infrastrukturno področje

storitve

Izvajanje seizmičnega opazovanja na pregradah SENG za obdobje od 2017 do 2018

29.702,40 €

GEOINŽENIRING d.o.o., Ljubljana

11

Infrastrukturno področje

blago

Dobava IGCT tristorja in diode

10.560,00 €

ABB Switzerland Ltd

12

Infrastrukturno področje

storitve

Nadgradnja APO vzbujalnega sistema ČHE Avče

45.167,00 €

ABB Switzerland Ltd

13

Infrastrukturno področje

gradnje

Zamenjava oken z vgradnjo novih na HE Doblar

21.853,87 €

VETRAL d.o.o., Šempeter pri Gorici

14

Infrastrukturno področje

storitve

Izvedba programa diagnostike navitja generatorja ČHE Avče

20.000,00 €

GE renewable Switzerland

 

15

Infrastrukturno področje

storitve

Kemijske in fizikalne analize transformatorskih olj

 

21.294,00 €

SEA MARCONI TEHNOLOGIES DI VENDER TUMIATTI S.A.S., Italia

16

Infrastrukturno področje

blago

Dobava in zamenjava jeklenk požarnega sistema Argonite

15.920,00 €

ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Kamnik

17

Infrastrukturno področje

gradnje

Izvedba nadstreška za pranje filtrov hladilne vode na ČHE Avče

12.511,39 €

TEKO d.o.o., Šempeter pri Gorici

18

Infrastrukturno področje

blago

Dobava in zamenjava akumulatorskih baterij enosmernega sistema 110V na ČHE Avče

31.928,74 €

PRINSIS d.o.o., Trzin

19

Infrastrukturno področje

blago

Oprema za sistem potresnega opazovanja visokih pregrad

30.980,99 €

KINEMETRICS INC, U.S.A.

20

Infrastrukturno področje

storitve

Daljinska podpora vzdrževanju na vzbujalni sistem za obdobje 2017-2018

12.250,00 €

ABB Switzerland Ltd

21

Infrastrukturno področje

storitve

Nadgradnja programske opreme nadrejenega regulatorja HE Plave 1

49.930,00 €

LINK d.o.o., Nova Gorica

22

Infrastrukturno področje

storitve

odvetniške storitve

36.864,44 €

Odvetniška družba FATUR