99
27 sep
2023
HIDROELEKTRARNE PRISPEVAJO K RAZVOJU RAZLIČNIH ŠPORTOV

Vodni potencial Soče ustvarja številne priložnosti na različnih področjih. Že v preteklosti je moč reke poganjala številne mline in žage ter ljudem ob vodi lajšala življenje. V prvi polovici prejšnjega stoletja je Soča pognala tudi prve turbine, leta 1939 v Doblarju in naslednje leto še v Plavah. Danes na Soči deluje pet sistemskih in črpalna hidroelektrarna, ki jih upravlja družba Soške elektrarne Nova Gorica.

Certifikat 55001
09 dec
2022
SENG PRIDOBIL NOV ISO STANDARD ZA OBVLADOVANJE PREMOŽENJA - 55001

V družbi SENG je 8. in 9. novembra 2022 potekala zunanja presoja sistema vodenja. Posebnost letošnje redne letne zunanje presoje sistema vodenja je bila certifikacijska presoja sistema vodenja po mednarodno priznanem standardu ISO 55001 za sisteme upravljanja s premoženjem. Certifikacijska presoja je bila zadnja faza projekta uvajanja standarda ISO 55001 v sistem vodenja družbe SENG, ki je potekal v zadnjih dveh letih v vseh družbah skupine HSE. Presojo je opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) iz Ljubljane. Presoja je potrdila, da družba SENG uspešno vzdržuje in razvija ISO standarde in sicer za kakovost ISO 9001, ravnanje z okoljem 14001, varstvo in zdravje pri delu ISO 45001, informacijsko varnost ISO 27001, te standarde pa uspešno zaokrožuje še z uspešno uvedbo standarda za sisteme obvladovanja premoženja ISO 55001.

direktor_jereb_1
10 okt
2022
Pogovor z direktorjem SENG mag. Radovanom Jerebom

V Soških elektrarnah Nova Gorica (SENG), družbi skupine HSE, ki upravljajo s petimi velikimi, 22 malimi in eno črpalno hidroelektrarno ter eno sončno elektrarno, so morali poleti zaradi nizkega vodostaja Soče drugič v zgodovini za nekaj dni zaustaviti hidroelektrarno (HE) Solkan. Kot pove direktor podjetja Radovan Jereb, bodo tudi pri pripravi letnih planov upoštevali vse bolj sušna poletja in vse višje temperature. Poleg hidroenergije načrtujejo tudi izrabo ostalih obnovljivih virov energije.

HE Solkan (4)
28 avg
2022
HE SOLKAN OBRATUJE

Nova Gorica, Solkan (nedelja, 28. avgust 2022) Ob 9. uri je HE Solkan ponovno začela obratovati. Obratovanje agregatov elektrarne se bo prilagajalo razpoložljivemu pretoku reke Soče.