ČHE Avče_Kanalski Vrh (3)
22 mar
2024
ENERGIJA VODE BO IMELA PRI ZELENEM PREHODU POMEMBNO VLOGO

Skupina HSE, nosilka zelenega prehoda Slovenije, je že danes največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, večino te pa proizvedemo iz vode. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2023 skupaj proizvedle 54 % električne vse energije v skupini HSE in več kot tretjino vse električne energije v Sloveniji. Pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije, ob hkratnem zmanjševanju uvozne odvisnosti države, je v središču vseh naših razvojnih načrtov.

14 jan
2024
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA SO SODELOVALE V ODDAJI VODNI KROG

Oddaja Vodni krog je v tokratni epizodi predstavila Most na Soči. Kraj, ki navdušuje s številnimi lepotami, znamenitostmi in bogato zgodovino. Most na Soči je najbolj prepoznan po jezeru, ki je pravzaprav akumulacija za HE Doblar. In kljub temu da gre za umetno jezero, le-to ohranja značilno smaragdno barvo Soče, ki kraju prinaša slikovito veduto ter obilico turističnih in rekreativnih priložnosti. Jezero je akumulacija za hidroelektrarno Doblar, ki električno energijo iz obnovljivega vira proizvaja že 85 let. Upravlja jo družba Soške elektrarne Nova Gorica, ki se zaveda odgovornosti do naravnih danosti in lepot Posočja, zato skrbno upravlja energetske objekte na Soči, da bodo lepote tega področja ohranjene tudi za zanamce.

99
27 sep
2023
HIDROELEKTRARNE PRISPEVAJO K RAZVOJU RAZLIČNIH ŠPORTOV

Vodni potencial Soče ustvarja številne priložnosti na različnih področjih. Že v preteklosti je moč reke poganjala številne mline in žage ter ljudem ob vodi lajšala življenje. V prvi polovici prejšnjega stoletja je Soča pognala tudi prve turbine, leta 1939 v Doblarju in naslednje leto še v Plavah. Danes na Soči deluje pet sistemskih in črpalna hidroelektrarna, ki jih upravlja družba Soške elektrarne Nova Gorica.

Certifikat 55001
09 dec
2022
SENG PRIDOBIL NOV ISO STANDARD ZA OBVLADOVANJE PREMOŽENJA - 55001

V družbi SENG je 8. in 9. novembra 2022 potekala zunanja presoja sistema vodenja. Posebnost letošnje redne letne zunanje presoje sistema vodenja je bila certifikacijska presoja sistema vodenja po mednarodno priznanem standardu ISO 55001 za sisteme upravljanja s premoženjem. Certifikacijska presoja je bila zadnja faza projekta uvajanja standarda ISO 55001 v sistem vodenja družbe SENG, ki je potekal v zadnjih dveh letih v vseh družbah skupine HSE. Presojo je opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ) iz Ljubljane. Presoja je potrdila, da družba SENG uspešno vzdržuje in razvija ISO standarde in sicer za kakovost ISO 9001, ravnanje z okoljem 14001, varstvo in zdravje pri delu ISO 45001, informacijsko varnost ISO 27001, te standarde pa uspešno zaokrožuje še z uspešno uvedbo standarda za sisteme obvladovanja premoženja ISO 55001.