Umeščanje HE v prostor

V SENG-u se zavedajo, da si razvoj in ohranjanje narave sicer lahko nasprotujeta, ob celostnem in dolgoročno naravnanem pristopu pa razvoj bogati in hkrati v območju ustvarja nove priložnosti. Tako so projekti za nove možnosti hidroenergetske izrabe usmerjeni v iskanje rešitev, ki so ustrezne za vse deležnike. Za razvoj rabe vodnih virov, razvoj Posočja in razvoj SENG-a je potrebno nedvomno dopustiti preverjanje možnosti za hidroenergetsko izrabo povodja Soče, predvsem v smislu večnamenske izrabe objektov. Vsak objekt namreč prispeva k razvoju infrastrukture na številnih drugih področjih. Tudi zato so prebivalci krajev ob Soči sprejemali elektroenergetske objekte kot del lastne infrastrukture in ne le kot vir energije.
2005 - Kanomeljske_klavze_sept-2005 008