datum: 20.06.2024

Za boljše varstvo pred utopitvami so Mestna občina Nova Gorica, Soške elektrarne Nova Gorica in Kajak klub Soške elektrarne tudi letos sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na lokaciji »Stari jez« na Soči pri Solkanu. Gre za sodelovanje v okviru že vzpostavljenega razmerja v minulem letu. Na ta način želijo vsi trije akterji prispevati k izboljšanju problematike varstva pred utopitvami za poletno sezono 2024, torej za obdobje od 22. junija do 1. septembra 2024.

Sporazum predvideva, da bodo Soške elektrarne Nova Gorica v tem času prostovoljno prilagodile obratovalni režim HE Solkan na način, da bo pretok reke Soče pri Solkanu stabilnejši.

Kajak klub Soške elektrarne bo v času poletne sezone zagotovil prisotnost informatorja, in sicer vsak dan med 10. in 19. uro na lokaciji »Stari jez« oziroma ob solkanski kajakaški progi. Informator bo prisotne obiskovalce dodatno seznanjal o nevarnostih utopitve ter ukrepih za preprečevanje in zmanjšanje možnosti utopitve na tem območju, in sicer na način, da jih bo opozarjal na vsebino informacijskih tabel.

Naj spomnimo, da je s postavitvijo brvi za kolesarje in pešce odslej omogočeno, da kopalci lahko z enega na drugi rečni breg prehajajo tudi preko brvi.

Ob tem velja poudariti, da absolutne varnosti pred utopitvami ni in je niti ne more biti zaradi same narave reke Soče. Sprejeti ukrepi in dejavnosti varstva pred utopitvami so namenjeni zgolj relativnemu izboljšanju varnosti na tem področju. Lokacija Stari jez na Soči pri Solkanu, ki velja za tradicionalno mesto kopanja, ni uradno kopališče, kot določajo predpisi, kar pomeni, da se na tem območju vedno kopamo na lastno odgovornost.

Predstavitveni video o reki Soči v Solkanu in varnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=NYf4Gvq9yhY

Brošura - Soča - varnost.pdf