datum: 17.07.2019

GLAVNE NALOGE:

• izvaja vzdrževalna dela na obstoječi strojni opremi ter izpolnjuje vso pripadajočo dokumentacijo;
• izvaja strojna montažna dela;
• izdeluje strojne elemente;
• vzdržuje red in čistočo delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih sredstev ter inštalacij;
• sodeluje pri vzdrževanju objektov in okolice objektov;
• upravlja čistilne stroje na jezovih in pomaga pri upravljanju hidromehanske opreme jezov;
• izvaja dežurstva na domu in se po potrebi vključuje v izmene ob visokih vodah in drugih potrebah delovnega procesa.

GLAVNE NALOGE:

 

• izvaja vzdrževalna dela na obstoječi strojni opremi ter izpolnjuje vso pripadajočo dokumentacijo; 

• izvaja strojna montažna dela;

• izdeluje strojne elemente;

• vzdržuje red in čistočo delovnih prostorov, predmetov dela, delovnih sredstev ter inštalacij;

• sodeluje pri vzdrževanju objektov in okolice objektov;

• upravlja čistilne stroje na jezovih in pomaga pri upravljanju hidromehanske opreme jezov;

• izvaja dežurstva na domu in se po potrebi vključuje v izmene ob visokih vodah in drugih potrebah delovnega procesa.

 

POGOJI ZA ZASEDBO:

Izobrazba:                        najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe, smer strojništvo ali mehatronika

Delovne izkušnje:            najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj

Funkcionalna znanja:      vozniški izpit B kategorije

Osebnostne lastnosti:     strokovnost, natančnost in zanesljivost, fleksibilnost, sposobnost za timsko delo.

 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom.

Ponujamo delo v visoko profesionalnem delovnem kolektivu ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

 

Zainteresirane vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 1.8.2019  izključno po e-pošti: zaposlitev@seng.si