Začetek obratovanja: 2002
Instalirani pretok (m3/s): 105
Bruto padec (m): 48,5
Število agregatov: 1
Instalirana moč (MW): 40
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: kaplan
povprečna letna proizvodnja (GWh): 199
Odvod v omrežje (kV): 110
Padavinsko področje (km2):
Dolžina cevovoda (m): 3900
Premer cevovoda (m): 6,5
Dopustno nihanje bazena (m): 2
Koristna prostornina bazena (m3): 1500000