Skupina HSE

HE Solkan

>>

Začetek obratovanja: 1984
Rečni kilometer (od izvira): 91,5 km
Padavinsko območje: 1.632 km²
Povprečni letni pretok: 93,6 m³/s
Minimalna kota zgornje vode: 75,5 m
Prostornina bazena: 1.150.000 m³ (koristna)
Dopustno nihanje bazena: 1,5 m
Bruto padec pri pretoku 60 m³/s: 20,55 m
Turbine: 3 x Kaplan vertikalne
Instalirani pretok: 180 m³/s
Generatorji: 3 x trifazni sinhronski
Odvod v 110 kV omrežje
Instalirana moč: 32 MW
Letna proizvodnja: 105.000 MWh

HE Solkan

HE Doblar 1

>>

Začetek obratovanja: 1939
Rečni kilometer (od izvira): 71,5 km
Padavinsko območje: 1.150 km²
Povprečni letni pretok: 82,3 m³/s
Nom. kota zgornje vode: 153 m
Prostornina bazena: 5.800.000 m³ (celotna)
Prostornina bazena: 3.600.000 m³ (koristna)
Dopustno nihanje bazena: 2,0 m
Bruto padec: 45,4 m
Dolžina tlačnega rova: 3.567 m
Instalirani pretok (nominalni): 75 m³/s
Instalirani pretok (maksimalni): 96 m³/s
Turbine: 3 x Francis vertikalne
Generatorji: 3 x trifazni sinhroni
Odvod v 110 kV omrežje
Skupna instalirana moč: 30 MW
Letna proizvodnja: 150.000 MWh

HE Doblar 1

HE Doblar 2

>>

Začetek obratovanja: 2002
Derivacija - tunel: D = 6,5 m, L = 3900 m
Instalirani pretok: 105 m³/s
Bruto padec: 48,5 m
Število agregatov: 1
Turbina: Kaplan vertikalna
Generator: trifazni sinhroni
Odvod v 110 kV omrežje
Instalirana moč: 40 MW
Letna proizvodnja: 199.000 MWh

HE Doblar 2

HE Plave 1

>>

Začetek obratovanja: 1940
Rečni kilometer (od izvira): 84 km
Padavinsko območje: 1.170 km²
Povprečni letni pretok: 82,3 m³/s
Prostornina bazena: 1.650.000 m³ (celotna)
Prostornina bazena: 960.000 m³ (koristna)
Dopustno nihanje bazena: 4 m
Instalirani pretok (nominalni): 68 m³/s
Instalirani pretok (maksimalni): 75 m³/s
Turbine: 2 x Kaplan vertikalni
Generatorji: 2 x trifazni sinhroni
Odvod v 35 kV omrežje
Skupna instalirana moč: 15 MW
Letna proizvodnja: 80.000 MWh

HE Plave 1

HE Plave 2

>>

Začetek obratovanja: 2002
Derivacija - tunel: D = 6,5 m, L = 5570 m
Instalirani pretok: 105 m³/s
Bruto padec: 27,5 m
Število agregatov: 1
Turbina: Kaplan vertikalna
Generator: trifazni sinhroni
Odvod v 110 kV omrežje
Instalirana moč: 20 MW
Letna proizvodnja: 116.000 MWh

HE Plave 2

Velike hidroelektrarne

Male hidroelektrarne

Črpalna hidroelektrarna