190a.jpg

HE Ajba

Začetek obratovanja: 2008
Ime vodotoka: Soča
Skupni instalirani pretok (m3/s): 2,5
Bruto padec (m): od 10,2 do 11,7
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 250
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: vertikalna cevna
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1400
Priklop na omrežje (kV): 20