Začetek obratovanja: 2006
Ime vodotoka: Klavžarica
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,3
Bruto padec (m): 125
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 303
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1200
Priklop na omrežje (kV): 20