Začetek obratovanja: 1989
Ime vodotoka: Unec
Skupni instalirani pretok (m3/s): 3,5
Bruto padec (m): 5
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 136
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: propeler
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 340
Priklop na omrežje (kV): 0,4