Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Hubelj
Skupni instalirani pretok (m3/s): 2,7
Bruto padec (m): 110
Število agregatov: 2
Instalirana moč (kW): 2100
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 10000
Priklop na omrežje (kV): 20