Začetek obratovanja: 1989
Ime vodotoka: Idrijca
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,4
Bruto padec (m): 239
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 648
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1600
Priklop na omrežje (kV): 20