Začetek obratovanja: 1909
Ime vodotoka: Idrjica
Skupni instalirani pretok (m3/s): 2,06
Bruto padec (m): 16,3
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 200
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 700
Priklop na omrežje (kV): 0,4