Začetek obratovanja: 1932
Ime vodotoka: Idrjica
Skupni instalirani pretok (m3/s): 5
Bruto padec (m): 12,7
Število agregatov: 2
Instalirana moč (kW): 440
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1700
Priklop na omrežje (kV): 20