Začetek obratovanja: 1987
Ime vodotoka: Jelenk
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,25
Bruto padec (m): 40,7
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 70
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: Banki
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 100
Priklop na omrežje (kV): 0,4