Začetek obratovanja: 1983
Ime vodotoka: Peklenska grapa
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,04
Bruto padec (m): 366
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 125
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 360
Priklop na omrežje (kV): 20