Začetek obratovanja: 1984
Ime vodotoka: Zapoška
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,42
Bruto padec (m): 131
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 436
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1250
Priklop na omrežje (kV): 20