Začetek obratovanja: 1991
Ime vodotoka: Mohorčev potok
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,25
Bruto padec (m): 254
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 500
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 1500
Priklop na omrežje (kV): 0,4