Začetek obratovanja: 1979
Ime vodotoka: Prošček
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,28
Bruto padec (m): 53
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 100
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 470
Priklop na omrežje (kV): 0,4