Začetek obratovanja: 1995
Ime vodotoka: Tolminka
Skupni instalirani pretok (m3/s): 3
Bruto padec (m): 5,4
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 109
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: propeler
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 600
Priklop na omrežje (kV): 0,4