Začetek obratovanja: 1931
Ime vodotoka: Mangarski potok
Skupni instalirani pretok (m3/s): 0,5
Bruto padec (m): 445
Število agregatov: 1
Instalirana moč (kW): 1600
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 4600
Priklop na omrežje (kV): 20