Začetek obratovanja: 1911
Ime vodotoka: Koritnica
Skupni instalirani pretok (m3/s): 2,74
Bruto padec (m): 27
Število agregatov: 2
Instalirana moč (kW): 530
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 2300
Priklop na omrežje (kV): 20