Začetek obratovanja: 1922
Ime vodotoka: Vipava
Skupni instalirani pretok (m3/s): 12
Bruto padec (m): 2,4
Število agregatov: 2
Instalirana moč (kW): 150
Tip generatorja: asinhronski
Tip turbine: Francis
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 550
Priklop na omrežje (kV): 0,4