Začetek obratovanja: 1989
Ime vodotoka: Zadlaščica
Skupni instalirani pretok (m3/s): 2,2
Bruto padec (m): 440
Število agregatov: 2
Instalirana moč (kW): 8000
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: Pelton
Povprečna letna proizvodnja (MWh): 35000
Priklop na omrežje (kV): 20