datum: 22.03.2024

Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG) in Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica - Gorica ob svetovnem dnevu voda predstavljata skupni projekt Soča, vir energije, ki je del uradnega programa GO! 2025. Načrtujemo sodobno muzejsko postavitev na temo energije in obnovljivih virov na reki Soči, eni najbolje ohranjenih rek alpskega sveta, ki bo začela nastajati v Hidroelektrarni Doblar.

Podjetje Soške elektrarne ima v lasti več biserov tehniške in kulturne dediščine, elektrarn na Soči, ki so začele obratovati v prvi tretjini 20. stoletja. Kar tri – Zadlaščica, Log in Možnica – so znotraj Triglavskega narodnega parka. Z muzejsko postavitvijo v kompleksu delujoče elektrarne Doblar želimo opozoriti na pomen reke Soče pri elektrifikaciji Slovenije, spregovoriti o energiji in obnovljivih virih ter oblikovati sodobne programe za otroke in mlade na področju energetike. Avtorji postavitve so si jo zamislili kot muzejsko pot, na kateri si bo mogoče ogledati impresivno arhitekturno dediščino z ostanki industrijske infrastrukture, kot sta turbina in generator. Obiskovalcem bodo predstavili tudi naravne značilnosti okolja, od geoloških do geografskih, flore in favne vzdolž reke Soče.

HE Doblar bo tako postala nova vstopna točka za domače obiskovalce in turiste na poti v zgornje Posočje.  

Generalni direktor SENG Mitja Gorjan je ob tem povedal, "Namen vzpostavitve muzeja v hidroelektrarni Doblar je širši javnosti predstaviti pomembno poglavje v zgodovini industrializacije in napredka na področju energetske oskrbe Posočja. Poleg tega bo muzej ovrednotil pomembno tehniško dediščino in prikazal razvoj tehnologije na področju elektro energetike. V luči zelenega prehoda bo ozaveščal o nujnosti iskanja ravnovesja med ohranjanjem narave in razvojem tehnologij, ki nam lajšajo življenje.Muzej, ki bo nastal v kompleksu 85 let delujoče HE Doblar, je pravzaprav poklon energiji Soče in generacijam zaposlenih, ki so soustvarjali »zgodbo o luči« na Primorskem."

Mija Lorbek, v. d. direktorice GO 2025 je izpostavila, "Gospodarske družbe so pomemben strateški partner programov evropske prestolnice kulture. Toliko bolj smo veseli, da se je tokratno partnerstvo zgodilo ravno ob zeleni niti celotnega našega programa, reki Soči. Ravno ob soočenju z energijo narave se najbolje pokaže človeška ustvarjalnost – tako tehnična kot umetniška.« Začetek projekta smo naznanili na današnji tiskovni konferenci v prostorih HE Doblar."