datum: 06.10.2023

Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) imajo sklenjeno Koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo je SENG dolžan skrbeti za redno čiščenje akumulacije in tako zagotavljati optimalno izkoriščanje vodnega potenciala, kot tudi zagotavljati varnost pred poplavami.

Skrb za ohranjanje optimalnega volumna akumulacije pomeni redno odstranjevanje prodnih naplavin in v bistveno manjšem obsegu tudi odstranjevanje muljastih usedlin. V jezeru na Mostu na Soči se mulj nalaga prav na najbolj razširjenem delu jezera, kjer se tok Soče upočasni in omogoča usedanje drobnih delcev. Območje večje razširitve jezera se nahaja gorvodno cestnega mosta na Mostu na Soči.

Odvzem mulja se izvaja s pomočjo vodnega stroja oziroma bagra »Watermaster« preko cevovoda, ki je speljan po gladini jezera do začasne deponije. Na začasni deponiji se mulj odlaga v posebne vreče, t. i. geotube, v katerih se mulj približno 3 do 4 mesece odceja in suši. Ko je mulj primeren za nalaganje in transport, se ga odpelje na stalno deponijo, ki se nahaja na desnem bregu Tolminke, ob lovilni jami. Za tovrstno čiščenje mulja  ni potrebno nižanje jezera.

Črpanje se bo izvajalo v oktobru 2023, v začetku 2024 pa je predviden transport na stalno deponijo.

Pred pričetkom del je družba SENG pridobila vsa potrebna mnenja in soglasja ter obvestila vse relevantne deležnike.