datum: 21.06.2023

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica je podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji

V prostorih Mestne občine Nova Gorica je v sredo, 21. 6. 2023, GZS Severno Primorska gospodarska zbornica podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Inovacijski ekipi družbe Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) sta prejeli srebrno in bronasto priznanje. Srebrno priznanje so si prislužili Gašper Žabar, Jožko Pavšič, Primož Bergoč, Peter Drusany in Marko Mladovan z inovacijo Dodatna sonda za merjenje nivoja hladilne vode v ČHE Avče. Z inovacijo Mala HE Podselo in ekološki pretok pa je inovacijska ekipa, v sestavi Franko Primc, Alida Rejec, Ivana Ušaj, Maja Lužnik, Egon Faganel, Primož Gabrijelčič, Primož Bergoč, Miha Leban in Boštjan Čopi osvojila bronasto priznanje.

Na letošnji natečaj, ki je potekal pod sloganom Inovacije so energija, je prispelo 15 inovacij, sodelovalo pa je skoraj 100 inovatorjev iz 12 podjetji. Na dogodku je zbrane inovatorje nagovoril Boštjan Jerončič, predsednik Upravnega odbora GZS Severno Primorske gospodarske zbornice in direktor podjetja INCOM d.o.o., ki je prepričan, da je inovacijska kultura v regiji na zavidljivem nivoju. Poudaril je, da so današnja priznanja inovatorjem plod trdega dela in izpostavil, »Inovacije so pot k boljšemu jutri.« Zbrane je nagovorila tudi Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS, ki je izpostavila, da imajo inovacije pozitiven vpliv na širše družbeno okolje in niso zgolj dodana vrednost v gospodarstvu.  Marko Tribušon, podžupan Mestne občine Nova Gorica pa je vsem inovatorjem čestital in jih pozval, naj tudi v bodoče pri svojem delu negujejo in razvijajo inovativen pristop pri reševanju poklicnih izzivov.

Predstavili so se tudi učenci OŠ Milojke Štrukelj, ki so z naj podjetniško idejo Paličnjak zasedli 1. mesto v kategoriji osnovne šole na tekmovanju POPRI 2023.

V družbi SENG se kultura inovativnosti in ustvarjalnosti uspešno razvija, na kar kažejo tudi vsakoletne prijave inovacij na natečaj GZS SP. V letih 2019, 2020, 2021 in 2022 so inovatorji SENG na natečajih GZS SP prejeli deset bronastih in dve srebrni priznanji, letošnji priznanji sta zbirko obogatili še za srebro in bron.

S srebrnim priznanjem nagrajena inovacija sodelavcev družbe SENG, Dodatna sonda za merjenje nivoja hladilne vode v ČHE Avče,  se ukvarja s problemom nenadnega in nenačrtovanega izpada elektrarne, ki ga povzroči zamašitev filtrov hladilne vode. V ta namen se je v zbirni jašek hladilne vode namestila dodatna nivojska sonda. Upravljalec elektrarne oziroma dispečer centra vodenja SENG s pomočjo grafa spremlja spreminjanje nivoja vode v jašku in tako oceni stanje zamašenosti bočnih rešetk. Na podlagi trenda nivoja vode v zbirnem jašku se zaustavitev elektrarne lahko predvidi eno do dve uri vnaprej. Izpad tako pomembnega energetskega objekta predstavlja namreč veliko motnjo za celoten energetski sistem in  posledično angažiranje drugih proizvodnih virov. Z omenjeno inovacijo je zaustavitev elektrarne vnaprej načrtovana in varna. 

Bronasta inovacija Mala HE Podselo in ekološki pretok rešuje izziv zagotavljanja ekološkega pretoka ob sočasni proizvodnji električne energije. Po koncesijski pogodbi za izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije na reki Soči je preko pregrade Podselo treba spuščati minimalni ekološko sprejemljiv pretok. Prej se je ekološki pretok zagotavljal s spuščanjem vode preko jezu. Nova tehnična rešitev predstavlja inovativno umestitev potopnega agregata v obstoječi objekt več kot 80 let stare jezovne zgradbe. Hidroelektrarna Podselo deluje 24 ur na dan, vse dni v letu in proizvede približno 770 MWh »zelene« električne energije.

Podelitve priznanj se je udeležil tudi generalni direktor družbe SENG Mitja Gorjan, ki je inovatorkam in inovatorjem družbe SENG čestital za dosežena priznanja.