datum: 22.12.2022

Tradicionalna novoletna donacija družbe Soške elektrarne Nova Gorica Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica

(Šempeter pri Gorici, 22. 12. 2022) Vsak dan je lahko prava priložnost, da delamo dobro. V prazničnem decembru pa vrline, kot so dobrodelnost, pozornost in prijaznost, zasijejo še močneje: kot svetleče lučke na novoletnem drevescu ali praznično okrašene ulice. V družbi Soške elektrarne Nova Gorica se tega dobro zavedamo, zato smo tudi letošnjo novoletno donacijo namenili največji zdravstveni ustanovi v regiji, Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica. Donacija v vrednosti 10.000 evrov je namenjena nakupu videolaringoskopa za težke intubacije, ki ga potrebujejo v Urgentnem centru bolnišnice.

Urgentni center Nova Gorica je najmlajši samostojni oddelek Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica. Nastal je v sklopu izgradnje mreže desetih urgentnih centrov po vsej Sloveniji, delno je financiran tudi iz Sklada Evropske skupnosti. Zasnovan je kot moderna zgradba, ki je na voljo vsem, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč̌, nujno zdravljenje ali neodložljive zdravstvene storitve 24 ur na dan, vse dni v letu, ne glede na razlog. Predstavlja osrednji in največji regijski center, specializiran za opravljanje urgentne medicinske dejavnosti. Organiziran je v pet osnovnih enot, in sicer v Enoto za hitre preglede, Enoto za bolezni, Enoto za poškodbe, Enoto za administrativni sprejem in triažo ter Enoto za opazovanje in nadzor. »Delo, ki ga opravljamo v urgentnem centru, se kaže skozi naše poslanstvo, ki temelji na strokovni, kakovostni, varni, učinkoviti, odgovorni, vsem dostopni, zaupni in spoštljivi obravnavi urgentnih pacientov. Obravnavo urgentnih pacientov na sekundarni bolnišnični ravni neprekinjeno zagotavljamo na področjih urgentne medicine, splošne kirurgije, splošne internistične medicine, pediatrije, ginekologije in porodništva ter anesteziologije. Za obravnavo urgentnih stanj so neprekinjeno prisotni specialisti kirurških strok, specialisti internističnih strok, specialisti za pediatrijo, specialisti za ginekologijo in porodništvo ter specialisti za anesteziologijo in reanimatologijo,« je povedal direktor Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med., in se zahvalil družbi SENG za letošnjo in vse pretekle donacije.

Erik Sedevčič, dr. med., spec. spl. krg., predstojnik Urgentnega centra SB Nova Gorica je izpostavil prednosti novega aparata: »V Urgentnem centru Nova Gorica opravimo nekaj manj kot 40.000 obravnav urgentnih pacientov na leto. Veliko je takih, ki so življenjsko ogroženi in potrebujejo urgentno endotrahealno intubacijo, s katero rešujemo življenja, saj lahko le s tem postopkom omogočamo ustrezno oksigenacijo in ventilacijo pacientov na daljši rok. Večino endotrahealnih intubacij opravimo s pomočjo navadnega laringoskopa ob neposrednem nadzoru očesa. Pri nekaterih pacientih, ne glede na starost ali spol, pa so iz različnih razlogov anatomske danosti tako spremenjene, da sta prikaz glasilk in vstavitev tubusa v sapnik s pomočjo navadnega laringoskopa zelo otežena ali praktično nemogoča. V takih premerih je uporaba videolaringoskopa nepogrešljiva in dobesedno rešuje življenja.«

Videolaringoskop omogoča tudi uporabo bronhoskopa za izpiranje dihalnih poti. Vsi nastavki na videolaringoskopu so namenjeni tudi enkratni uporabi, kar omogoča preprečitev prenosa okužb pri pacientih z nalezljivimi boleznimi.

Družba SENG je prisluhnila potrebam in željam bolnišnice ter prispevala 10.000 evrov, kar bo pripomoglo k sofinanciranju nakupa aparata. Direktor SENG mag. Radovan Jereb je ob podpisu pogodbe izpostavil pomen družbene odgovornosti podjetij. »Spoštujemo okolje, v katerem poslujemo, in cenimo zdravstvene delavce, ki skrbijo za paciente, zdravijo, negujejo … in, ne nazadnje, rešujejo življenja. Veseli in ponosni smo, da lahko pomagamo.«

Dobra praksa zdaj že tradicionalnih novoletnih donacij s strani SENG splošni bolnišnici je omogočila nakup opreme in izboljšanje delovnih pogojev na številnih oddelkih bolnišnice. S takimi gestami želi družba SENG širiti načela družbeno odgovornega ravnanja v okolju, v katerem deluje in ga hkrati tudi soustvarja.