datum: 20.11.2020

Nova Gorica, 20. 11. 2020 – Leto 2020 je Slovenijo in svet zaznamovala zdravstvena kriza povezana z epidemijo novega koronavirusa, zato smo v Soških elektrarnah Nova Gorica (SENG) s tradicionalno novoletno donacijo Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica pohiteli in jo izvedli že v novembru. Največji zdravstveni ustanovi na severnem Primorskem smo podarili turbinski ventilator in izolator za obravnavo in prevoz bolnikov, tudi s covidom-19. Opremo je izbralo strokovno vodstvo bolnišnice, v družbi SENG pa smo, v dogovoru z matično družbo - Holdingom Slovenske elektrarne (HSE), izvedli nakup in dobavo opreme.

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, letos beleži 64 let delovanja, in je hkrati največja zdravstvena ustanova v severno Primorski regiji. Zaostrene zdravstvene razmere, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa, predstavljajo za vodstvo bolnišnice in vse zaposlene velik izziv, tako po strokovni kot tudi organizacijski plati. Za uspešen boj z virusom so se morali v bolnišnici hitro in učinkovito prilagoditi novim, kriznim razmeram. Tako so 13. oktobra 2020 v okviru bolnišnice vzpostavili oddelek za bolnike s covidom-19, v katerem se dnevno zdravi približno 40 bolnikov, zanje pa skrbi približno 10 zdravnikov in 40 zaposlenih v zdravstveni negi. Poleg kadrovske stiske se bolnišnica sooča tudi s pomanjkanjem primerne medicinske opreme.

»V stari bolnišnični zgradbi smo najprej uredili prostore za negovalni covid oddelek, kjer smo, kot prva bolnišnica v Sloveniji, sprejeli 22 asimptomatskih oskrbovancev DSO-jev iz drugih predelov Slovenije, tako da so lahko pri njih uredili rdeče območje. Kasneje smo negovalni covid oddelek razširili po celotnem 3. nadstropju in na del 2. nadstropja stare bolnišnične zgradbe ter ga preoblikovali v akutni covid oddelek in covid Enoto za intenzivno terapijo, kjer zdravimo bolnike z boleznijo covid-19 iz vse Slovenije. Kljub vsemu pa SB Nova Gorica ni pozabila na ostale ne-covid bolnike in je svojo redno dejavnost zagotavljala vse do konca oktobra 2020. Bojazen, da urgentnih bolnikov ne bi sprejeli v obravnavo, je popolnoma odveč,« je razmere pojasnil Erik Sedevčič, dr. med., spec. spl. kirurg, v. d. predstojnika Urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Respirator, ki smo ga v družbi SENG predali Splošni bolnišnici Nova Gorica, sodi v visok razred transportnih ventilatorjev, saj omogoča uporabo različnih ventilacijskih tehnik. Opremljen je s sistemom, ki brezžično komunicira z drugimi medicinskimi napravami, npr. z defibrilatorjem, ali napravo za izvajanje srčne masaže, pošilja lahko podatke o stanju in nastavitvah na oddaljen računalnik. Bistvena razlika z ostalimi ventilatorji je, da bazira na turbinski tehnologiji, zato za delovanje ni odvisen od kisikove podpore. Lahko deluje tudi  brez kisika, ki pa se lahko dodaja iz prenosne jeklenke ali stenske inštalacije. Poleg respiratorja je bil bolnišnici predan tudi izolator za prevoz bolnikov s covid-19, v pogojih podtlaka in ob filtriranju vstopnega in posebej izstopnega zraka s HEPA filtri. Oba aparata bosta bistveno olajšala delo zdravstvenih delavcev, ki skrbijo za bolnike z najtežjim potekom bolezni.

V. d. direktorja Splošne bolnišnice Nova Gorica mag. Ernest Gortan je ob tej priložnosti dejal, da se veseli vsake donacije. Ob tem poudarja: »Humanost in solidarnost sta vrednoti, ki se še posebej pokažeta v težkih časih, kot je v tem trenutku spopad z epidemijo. Odločitev  podjetij in posameznikov iz naše regije, da donirajo sredstva in medicinsko opremo  za  zdravljenje bolnikov s koronavirusom, predstavlja za nas veliko spodbudo k zavzeti in strokovni zdravstveni obravnavi covidnih bolnikov in nenazadnje vseh bolnikov, ki prav tako v tem času potrebujejo našo strokovno pomoč. Hvaležni smo družbi SENG, ki tudi letos ohranja dobro prakso dobrodelnosti iz prejšnjih let in s tem v veliki meri pripomore k strokovnemu razvoju naše regijske bolnišnice. Letošnja donacija medicinske opreme bo vsekakor bistveno olajšala  delo zdravstvenega osebja in zagotovila boljše pogoje zdravljenja covidnim bolnikom. V imenu celotne bolnišnice se Soškim elektrarnam iskreno zahvaljujem, in vsem zaželim: Ostanimo zdravi!«

Mag. Radovan Jereb, direktor SENG, je ob predaji opreme dejal, da je družbena odgovornost ena izmed temeljnih vrednot podjetja, ki zagotavlja podporo različnim športnim, kulturnim in drugim organizacijam. Z regijsko bolnišnico imamo tradicionalno dobre odnose, ki so se v sedanjih razmerah še poglobili. »V družbi SENG Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica z vsakoletno donacijo in sodelovanjem pri različnih aktivnostih podpiramo že več kot 25 zaporednih let. Letošnjo donacijo medicinske opreme izvajamo v želji, da v teh izjemno težkih časih olajšamo delo zaposlenim v bolnišnici in pripomoremo k boljšim pogojem za delo in oskrbo bolnikov. Verjamemo, da bo tudi nova oprema pripomogla k izboljšanju pogojev za bolnike s covidom-19. Ob tej priložnosti želim vsem veliko zdravja,« je še poudaril Jereb.

Večletna dobra praksa novoletnih dobrodelnih donacij družbe SENG splošni bolnišnici v Novi Gorici je doslej prispevala k boljšim delovnim pogojem, bolj kakovostni oskrbi bolnikov, številnim posodobitvam medicinske opreme, nakupu vozil za nujno medicinsko pomoč in ureditvi oziroma vzpostavitvi določenih ambulant. S tovrstnimi gestami želimo v družbi SENG tudi v prihodnje širiti načela družbeno odgovornega ravnanja v okolju, v katerem delujemo in tudi soustvarjamo.

 

IMG_4768

Na fotografiji z leve proti desni: Dunja Savnik Winkler, dr. med., spec. orl., strokovna direktorica, Aljoša Juretič, dipl. zn., koordinator zdravstvene nege Urgentnega centra in Monika Kalin Vodopivec, dipl. m. s., univ. dipl.org., pomočnica direktorja za zdravstveno nego.