datum: 08.04.2024

Družba Soške elektrarne Nova Gorica v šolskem letu 2024/25 razpisuje pet kadrovskih štipendij:
- 3 štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja,
- 1 štipendijo za smer elektrotehnika VI./2 ali VII. stopnja,
- 1 štipendijo za smer strojništvo VI./2 ali VII. stopnja.

Družba Soške elektrarne Nova Gorica v šolskem letu 2024/25 razpisuje pet kadrovskih štipendij:

- 3 štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja,

- 1 štipendijo za smer elektrotehnika VI./2 ali VII. stopnja,

- 1 štipendijo za smer strojništvo VI./2 ali VII. stopnja.

Pogoji za dodelitev štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja:

  • šolanje na srednji šoli elektro smeri, program elektro tehnik in zaključen najmanj 1. letnik šolanja,
  • šolanje na srednji poklicni šoli elektro smeri, program elektrikar (IV. stopnja) in zaključen najmanj 2. letnik šolanja, s pogojem, da se je kandidat pripravljen po zaključenem 3. letniku šolanja vpisati na srednjo tehnično šolo smer elektrotehnika (V. stopnja).

Pogoji za dodelitev štipendije za smer elektrotehnika in strojništvo stopnja VI./2 (dipl. inž. (UN)) ali VII. (mag. inž.):

-             študij na Fakulteti za elektrotehniko,

-             študij na Fakulteti za strojništvo.

Kandidati naj predložijo:

-             motivacijsko pismo in življenjepis,

-             dokazilo o vpisu,

-             spričevalo zadnjega letnika oziroma dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih.

Prijave z ustrezno dokumentacijo naj kandidati pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlitev@seng.si do 31. 5. 2024.