datum: 27.09.2023

Vodni potencial Soče ustvarja številne priložnosti na različnih področjih. Že v preteklosti je moč reke poganjala številne mline in žage ter ljudem ob vodi lajšala življenje. V prvi polovici prejšnjega stoletja je Soča pognala tudi prve turbine, leta 1939 v Doblarju in naslednje leto še v Plavah. Danes na Soči deluje pet sistemskih in črpalna hidroelektrarna, ki jih upravlja družba Soške elektrarne Nova Gorica.

LEPOTE SOČE IN POSOČJA NAVDIHUJEJO

Soča je 137 kilometrov dolga reka, ki izvira v alpskem svetu zahodne Slovenije in se v Italiji pod Tržičem izliva v Jadransko morje. Izvira v Trenti, na nadmorski višini 1050 metrov, od koder teče po ledeniški dolini Trente in Bovške kotline, mimo Kobarida, Tolmina in Kanala ob Soči do Solkana. Po skoraj 96 kilometrih prečka mejo z Italijo in kot Isonzo nadaljuje svojo pot skozi italijansko Gorico vse do izliva v Jadransko morje. Prepoznana je po svoji značilni zelenomodri barvi, zato ji velikokrat rečejo kar »smaragdna lepotica«.

Soča povezuje dve državi, dve popolnoma različni pokrajini oziroma podnebji - mediteransko in alpsko, je privlačna, a  zaradi svojih brzic ter hudourniškega značaja tudi nevarna. Dolina Soče je bila med prvo svetovno vojno prizorišče največjih spopadov na slovenskih tleh. Krajem, skozi katere teče, pa daje svojevrsten pečat  in značaj. Lepote Soče in Posočja privabljajo številne obiskovalce od blizu in daleč.  

VEČNAMENSKOST HIDROENERGETSKIH OBJEKTOV

Umeščanje energetskih objektov v občutljiv naravni prostor predstavlja izziv za strokovnjake z različnih področij, hkrati pa od lokalnega prebivalstva zahteva veliko mero zaupanja in tesnega sodelovanja z upravljavcem tovrstnih objektov. Že v fazi načrtovanja so zato upoštevana vsa načela sonaravnega in trajnostnega razvoja. Cilj je, da se v objekte vgrajuje načela večnamenskosti. Hidroelektrarne so namreč veliko več kot le proizvodni objekti: so hranilniki vode v sušnih obdobjih in zadrževalniki ob poplavah. Hkrati pa vsak objekt prispeva k razvoju infrastrukture na številnih področjih. Tudi zato so prebivalci krajev ob Soči sprejemali elektroenergetske objekte kot del lastne infrastrukture in ne le kot vir energije.

HE SOLKAN IN KAJAKAŠTVO

Konec leta 1977 se je po več kot desetletnih prizadevanjih pričela gradnja hidroelektrarne Solkan, prve velike hidroelektrarne na Soči po II. svetovni vojni. V okviru izgradnje hidroelektrarne se je uredilo celotno infrastrukturo na tem območju. V sodelovanju z različnimi ustanovami in predvsem z lokalnimi oblastmi se je prenovilo vodno zajetje Mrzlek, gradbiščni plato elektrarne se je preuredilo v športni park, zagotovilo se je nove prostore za ribiče in kajakaše, ki so dobili tudi novo kajak progo. Družba SENG je že od leta 1959 pokroviteljica Kajak kluba Soške elektrarne, prav v času gradnje solkanske elektrarne se je sodelovanje s klubom še poglobilo in družba SENG je zato prevzela dodatne obveze do KKSE. HE Solkan, ki stoji nad kajakaško progo omogoča načrtovano regulacijo pretoka in posledično organizacijo kajakaških tekmovanj na najvišji ravni.  KKSE se je razvil v največji kajakaški klub v Sloveniji, šteje okoli 500 članov, od tega je 106 registriranih tekmovalcev, več kot 150 rekreativnih športnikov in ostalih podpornikov kajakaštva v tem prostoru. V Mestni občini Nova Gorica je KKSE najuspešnejši klub, tako po številu medalj kot tudi po številu olimpijcev. Športniki iz KKSE so sodelovali na olimpijskih igrah v Tokiju, Riu de Janeiru in Londonu. V letošnjem letu so kajakaši KKSE dosegli vrhunske rezultate na mladinskem evropskem in svetovnem prvenstvu. Člana KKSE sta tudi kanuist Luka Božič in kanuistka Alja Kozorog.

JEZERO NA MOSTU JE SIMBOL KRAJA IN OMOGOČA ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI

Od leta 2001 ima KKSE na Mostu na Soči sekcijo »mirnih vod«. Jezero na Mostu na Soči je akumulacija za HE Doblar, čeprav gre za umetno jezero je to edinstvena znamenitost kraja., saj jezero ohranja značilno smaragdno barvo Soče in kraju prinaša slikovito veduto ter obilico turističnih in rekreativnih priložnosti.  Okrog jezera je speljana sprehajalna pot, obiskovalci Mosta na Soči se lahko po jezeru zapeljejo s turistično ladjico, v zadnjem času je v razmahu priljubljeno »supanje« oziroma stoječe veslanje. Prav jezero je navdihnilo tudi številne družabne in kulturne dogodke, kot so Noč na jezeru,  skoki z mosta …