datum: 06.09.2023

Temeljne naloge delovnega mesta so:
• čiščenje poslovnih prostorov po razporedu;
• čiščenje sanitarnih prostorov in nameščanje toaletnih potrebščin;
• praznjenje košev za smeti in odlaganje v kontejner;
• čiščenje neposredne okolice stavb;

Delavec opravlja tudi druga dela po nalogi nadrejenega.

Pogoji za kandidaturo so:
• najmanj osnovnošolska izobrazba
• opravljen vozniški izpit B kategorije.

Od kandidata pričakujemo: natančnost, vestnost, organiziranost, sposobnost dela v timu. Čeprav delovne izkušnje niso pogoj za zasedbo delovnega mesta, bomo pri izboru upoštevali izkušnje s čiščenjem poslovnih prostorov.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter eno mesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo na sedežu podjetja SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica in po potrebi tudi v drugih prostorih, kjer je organiziran delovni proces.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom in dokazili  do vključno 21.9.2023 na elektronski naslov: zaposlitev@seng.si ali po pošti na naslov SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica.

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.