datum: 27.07.2022

Zaradi izjemno nizkega pretoka reke Soče, ki je posledica dolgotrajnega sušnega obdobja, je z obratovanjem začasno prenehala HE Solkan. Trenutno je povprečni pretok reke Soče v Solkanu tako nizek, da ne omogoča varnega obratovanja turbin. Ekološko sprejemljiv pretok se bo zagotavljal s prelivanjem vode čez jezovni zapornici in znaša toliko, kolikor je naravni dotok Soče.

Na fotografijah: HE Solkan