datum: 18.11.2021

Ajdovščina, 17. 11. 2021 – Delovišče, kjer poteka rekonstrukcija hidroelektrarne Hubelj, trenutno največje investicije družbe Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), si je v sredo, 17. novembra 2021, v delovnem obisku ogledal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Gre za investicijo, vredno štiri milijone evrov, ki je po besedah direktorja družbe mag. Radovana Jereba »izjemnega pomena tudi za lokalno skupnost, saj bo prinesla novo traso tlačnega cevovoda, izvedba del pa je nujna zaradi plazenja terena in posledic, ki jih ima plazenje predvsem na obstoječi cevovod in ostale objekte ter zaradi dotrajanosti opreme.«

"Povečanje energetske učinkovitosti, izboljšanje tehnologij ter povečanje deleža obnovljivih virov energije bodo prispevali k zmanjšanju uporabe konvencionalnih virov energije, ki so eden izmed glavnih dejavnikov, ki povzročajo podnebne spremembe. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na jedrsko energijo, ki bo skupaj z obnovljivimi viri energije prispevala k dosegi cilja energetske neodvisnosti in podnebnih ciljev," je v svojem nagovoru poudaril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), del katerega so Soške elektrarne, dr. Viktor Vračar je poudaril, da v holdingu, ki je v letu 2020 proizvedel kar 88 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, v tako imenovane zelene tehnologije pospešeno vlagajo. Ob hidroelektrarnah bo v prihodnjih mesecih v energetsko omrežje priklopljena tudi največja sončna elektrarna v državi, SE Prapretno, sončna polja širijo tudi na Dravskih elektrarnah, postopki za nove investicije potekajo tudi v SENG. Sončna elektrarna je po Vračarjevih besedah že leta 2020 postala tudi HE Hubelj, ko so na streho strojnice v SENG postavili sončne panele.

Član poslovodstva HSE, pristojen za hidroenergijo in predsednik nadzornega sveta družbe SENG Uroš Podobnik je izpostavil pomen sinergij med energetskimi objekti in lokalnim okoljem. HE Hubelj, ki je locirana v samem centru Ajdovščine, praznuje letos 90 let delovanja, in predstavlja zgleden primer ohranjanja bogate tehniške dediščine in umeščenosti objekta v naravo. »Izvir Hublja ne napaja samo male HE Hubelj, ampak je sočasno najpomembnejši vir pitne vode za območje Ajdovščine z okolico. To so dobre prakse, ki jih v družbi SENG negujemo in v tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem iščemo še druge pozitivne učinke za razvoj dejavnosti in infrastrukture, ki ljudem dviguje kakovost bivanja.«

Investicijo pozdravljajo tudi v lokalni skupnosti, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin je dejal: »Veseli in ponosni smo, da se je SENG odločil za rekonstrukcijo hidroelektrarne Hubelj, ki predstavlja pomemben del naše dediščine in identitete. Sodelovanje s SENG je na zavidljivem nivoju, pri investiciji so upoštevali potrebe in omejitve lokalnega okolja, za kar se jim seveda zahvaljujem. Prepričan sem, da je prav na tradiciji temelječa prihodnost prava usmeritev za lokalno okolje, ki ji sledimo na vseh področjih razvoja.«

Hubelj je skozi zgodovino nudil moč vodnim kolesom številnih mlinov, žag in fužin, pozneje tudi vodnim turbinam, ki so nadomestile vodna kolesa. Z nastankom elektrarn je postal gonilna sila novih obratov, ki so za domove in industrijske objekte proizvajali električno energijo. MHE Hubelj že od leta 1931 proizvaja električno energijo iz obnovljivega vodnega vira in bo po devetdesetih letih obratovanja deležna celovite prenove, ki bo vključevala zamenjavo jeklenega tlačnega cevovoda in hidromehanske opreme, sanacijo dovodnega kanala in vtočnega objekta ter preureditev prelivnega kanala. V strojnični zgradbi bo nova generatorska oprema z vzbujalnim sistemom in na novo postavljen sistem požarnega javljanja ter zamenjana ostala elektro strojna oprema. Z rekonstrukcijo se bo podaljšala življenjska doba elektrarne, povečala se bo proizvodnja električne energije in izboljšala energetska učinkovitost elektrarne, je pojasnil mag. Jereb.

 

Slikovit izvir Hublja, kjer poteka zajem vode za hidroelektrarno, je tudi turistična znamenitost, minister Vrtovec pa si je z ekipo ogledal potek del na novi trasi tlačnega cevovoda, kjer je plazenje terena najizrazitejše. Prav zaradi plazenja terena je bila, skladno z geološkimi analizami, določena nova trasa, ki poteka vzhodno od obstoječe in se je izkazala kot najstabilnejša. Ker bo plazenje terena prisotno tudi po rekonstrukciji cevovoda, se je zasnoval edinstveni inovativni koncept prilagodljivih podpor, ki omogočajo prilagajanje cevovoda med obratovanjem. Vrhovi betonskih drsnih podpor bodo opremljeni s posebnimi prilagodljivimi jeklenimi ležišči, ki se bodo, skladno s predvidenim tehničnim opazovanjem, pomikali in prilagajali glede na deformacije temeljnih tal. S tehničnim opazovanjem cevovoda, ki se bo nadaljevalo tudi po rekonstrukciji, bo zagotovljeno, da ukrivljenost cevovoda ne bo presegla mejnih statičnih vrednosti, kar bo pomemben doprinos k stabilnosti in varnosti prenovljenega cevovoda."Povečanje energetske učinkovitosti, izboljšanje tehnologij ter povečanje deleža obnovljivih virov energije bodo prispevali k zmanjšanju uporabe konvencionalnih virov energije, ki so eden izmed glavnih dejavnikov, ki povzročajo podnebne spremembe. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na jedrsko energijo, ki bo skupaj z obnovljivimi viri energije prispevala k dosegi cilja energetske neodvisnosti in podnebnih ciljev," je v svojem nagovoru poudaril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), del katerega so Soške elektrarne, dr. Viktor Vračar je poudaril, da v holdingu, ki je v letu 2020 proizvedel kar 88 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, v tako imenovane zelene tehnologije pospešeno vlagajo. Ob hidroelektrarnah bo v prihodnjih mesecih v energetsko omrežje priklopljena tudi največja sončna elektrarna v državi, SE Prapretno, sončna polja širijo tudi na Dravskih elektrarnah, postopki za nove investicije potekajo tudi v SENG. Sončna elektrarna je po Vračarjevih besedah že leta 2020 postala tudi HE Hubelj, ko so na streho strojnice v SENG postavili sončne panele.

Član poslovodstva HSE, pristojen za hidroenergijo in predsednik nadzornega sveta družbe SENG Uroš Podobnik je izpostavil pomen sinergij med energetskimi objekti in lokalnim okoljem. HE Hubelj, ki je locirana v samem centru Ajdovščine, praznuje letos 90 let delovanja, in predstavlja zgleden primer ohranjanja bogate tehniške dediščine in umeščenosti objekta v naravo. »Izvir Hublja ne napaja samo male HE Hubelj, ampak je sočasno najpomembnejši vir pitne vode za območje Ajdovščine z okolico. To so dobre prakse, ki jih v družbi SENG negujemo in v tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem iščemo še druge pozitivne učinke za razvoj dejavnosti in infrastrukture, ki ljudem dviguje kakovost bivanja.«

Investicijo pozdravljajo tudi v lokalni skupnosti, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin je dejal: »Veseli in ponosni smo, da se je SENG odločil za rekonstrukcijo hidroelektrarne Hubelj, ki predstavlja pomemben del naše dediščine in identitete. Sodelovanje s SENG je na zavidljivem nivoju, pri investiciji so upoštevali potrebe in omejitve lokalnega okolja, za kar se jim seveda zahvaljujem. Prepričan sem, da je prav na tradiciji temelječa prihodnost prava usmeritev za lokalno okolje, ki ji sledimo na vseh področjih razvoja.«

Hubelj je skozi zgodovino nudil moč vodnim kolesom številnih mlinov, žag in fužin, pozneje tudi vodnim turbinam, ki so nadomestile vodna kolesa. Z nastankom elektrarn je postal gonilna sila novih obratov, ki so za domove in industrijske objekte proizvajali električno energijo. MHE Hubelj že od leta 1931 proizvaja električno energijo iz obnovljivega vodnega vira in bo po devetdesetih letih obratovanja deležna celovite prenove, ki bo vključevala zamenjavo jeklenega tlačnega cevovoda in hidromehanske opreme, sanacijo dovodnega kanala in vtočnega objekta ter preureditev prelivnega kanala. V strojnični zgradbi bo nova generatorska oprema z vzbujalnim sistemom in na novo postavljen sistem požarnega javljanja ter zamenjana ostala elektro strojna oprema. Z rekonstrukcijo se bo podaljšala življenjska doba elektrarne, povečala se bo proizvodnja električne energije in izboljšala energetska učinkovitost elektrarne, je pojasnil mag. Jereb.

Slikovit izvir Hublja, kjer poteka zajem vode za hidroelektrarno, je tudi turistična znamenitost, minister Vrtovec pa si je z ekipo ogledal potek del na novi trasi tlačnega cevovoda, kjer je plazenje terena najizrazitejše. Prav zaradi plazenja terena je bila, skladno z geološkimi analizami, določena nova trasa, ki poteka vzhodno od obstoječe in se je izkazala kot najstabilnejša. Ker bo plazenje terena prisotno tudi po rekonstrukciji cevovoda, se je zasnoval edinstveni inovativni koncept prilagodljivih podpor, ki omogočajo prilagajanje cevovoda med obratovanjem. Vrhovi betonskih drsnih podpor bodo opremljeni s posebnimi prilagodljivimi jeklenimi ležišči, ki se bodo, skladno s predvidenim tehničnim opazovanjem, pomikali in prilagajali glede na deformacije temeljnih tal. S tehničnim opazovanjem cevovoda, ki se bo nadaljevalo tudi po rekonstrukciji, bo zagotovljeno, da ukrivljenost cevovoda ne bo presegla mejnih statičnih vrednosti, kar bo pomemben doprinos k stabilnosti in varnosti prenovljenega cevovoda.