datum: 07.09.2021

Strokovna komisija, ki je nastala na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi ukrepov varstva pred utopitvami na lokaciji »Stari jez« na Soči pri Solkanu je na ustanovi seji, dne 7. septembra 2021, analizirala v letu 2021 izvedene ukrepe.


Komisija, v kateri so predstavniki vseh podpisnikov sporazuma, Mestne občine Nova Gorica, Soških elektrarn Nova Gorica (SENG), Kajakaškega kluba SENG in Holdinga Slovenske elektrarne je ugotovila, da se je uvedba ukrepov, zlasti informatorjev na lokaciji, pokazala kot pozitiven korak. V tem času ni bilo na lokaciji Stari jez, ki ni uradno kopališče, niti ene intervencije.

Hkrati so člani komisije ugotovili, da je bilo letošnje poletje zaradi več pomembnih mednarodnih kajakaških dogodkov na divjih vodah, ki so zahtevali poseben vodni režim, netipično, zato predlagajo podaljšanje testnega obdobja tudi v letu 2022.