datum: 23.03.2021

Ste vedeli, da hidroelektrarne skupine HSE letno proizvedejo več električne energije kot slovenski del NEK? Danes je svetovni dan voda in menimo, da je prav, da sporočimo, da voda ni zgolj tista, brez katere ni življenja, ampak je pomembna tudi zato, ker nam pomaga živeti sodobni način življenja. V družbah skupine HSE s pomočjo vode proizvajamo elektriko, na katero priklopimo telefone, toplotne črpalke, avtomobile in druge naprave, s katerimi je življenje lažje in bolj zabavno.

Zanimivosti:

  • Skupina HSE v letu 2021 praznuje 20 let obstoja. V tem času so njene hidroelektrarne proizvedle skoraj 68 TWh električne energije, kar zadošča za pokrivanje skoraj šestih letnih potreb oskrbe Slovenije z električno energijo.
  • Letna proizvodnja iz hidroelektrarn skupine HSE bi zadostovala za pokrivanje porabe energije za dvoleten prevoz vseh  aktivnih prebivalcev Republike Slovenije (24 milijard kilometrov) z  e-osebnimi vozili, kar bi predstavljalo prihranek skoraj treh milijonov ton emisij CO2.
  • Elektrarne skupine HSE v petih mesecih proizvedejo več električne energije kot slovenski del NEK v enem letu.
  • Moč na pragu HE Mariborski otok je 60 MW, kar je primerljivo s sončnimi paneli na 40 nogometnih igriščih.
  • Črpalna HE Avče vsak dan pretoči za 640 olimpijskih bazenov vode.
  • Veriga HE na Dravi vsako leto proizvede za 0,7 milijona gospodinjstev električne energije.
  • Ena turbina na HE Solkan na dan proizvede toliko elektrike, kot jo porabi 70 gospodinjstev na leto.
  • Dovodni in odvodni kanal HE Zlatoličje je dolg 58 krogov na olimpijskem stadionu.
  • Hidroelektrarne skupine HSE lahko v celoti oskrbijo vsa slovenska gospodinjstva z električno energijo iz obnovljivega vira.

Elektrarne skupine HSE, največjega slovenskega proizvajalca električne energije, so v letu 2020 proizvedle 68 odstotkov vse električne energije v Sloveniji, posebej uspešni pa smo bili pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Hidroelektrarne, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, so namreč proizvedle kar 88 odstotkov vse »zelene« električne energije v Sloveniji. Za to gre zasluga dobrim hidrološkim razmeram in visoki razpoložljivosti elektrarn skozi celo leto. Delež električne energije iz obnovljivih virov v skupni bilanci skupine HSE v letu 2020 je bil 52-odstoten.

Hidroelektrarne skupine HSE so v letu 2020 proizvedle 3.953 GWh električne energije, kar je 457 GWh več glede na leto 2019; levji delež so prispevale Dravske elektrarne Maribor s 3.200 GWh proizvedene električne energije. V prvih dveh mesecih leta 2021 pa je proizvodnja hidroelektrarn skupine HSE znašala 649 GWh, kar je 243 GWh več glede na primerljivo obdobje lani. Dravske elektrarne Maribor so v prvih dveh mesecih letošnjega leta proizvedle 460 GWh električne energije. Plan za to obdobje so presegle za 51 odstotkov in zadostile potrebam dveh tretjin vseh slovenskih gospodinjstev po električni energiji. Soške elektrarne Nova Gorica pa so v prvih dveh mesecih proizvedle 188 GWh električne energije, kar je 146 % glede na načrtovano.

Na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih, vodnih virov, imamo v skupini HSE smele načrte. Oktobra 2020 smo namreč po več kot desetletju usklajevanj z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije podpisali koncesijsko pogodbo za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola. V prvi fazi bodo v prostor umeščene hidroelektrarne Suhadol, Trbovlje in Renke. Te bodo s proizvodnjo 350 GWh nadomestile polovico proizvodnje električne energije iz nekdanje trboveljske termoelektrarne, ki je delovala na bližnji lokaciji. Z izgradnjo cele verige na tem delu reke Save pa bo HSE prispeval k dvajsetodstotnemu dvigu proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, priklopljene na prenosno omrežje.

Skrb za okolje je vključena v vse vidike in vsa področja delovanja skupine HSE. Znanja in izkušnje na področju varovanja okolja ter visoka ekološka ozaveščenost vseh zaposlenih, pa tudi dejstvo, da že vrsto let nismo prejeli kazni ali globe za povzročeno okoljsko škodo, dokazujeta, da je sobivanje industrije, narave in ljudi mogoče. V skupini HSE tako aktivno uresničujemo zaveze do postopnega prehoda v brezogljično družbo, pri čemer bomo na ravni celotne države odigrali pomembno vlogo.