datum: 26.01.2021

Hidroelektrarne skupine HSE, ki delujejo pod okriljem Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica, ter Hidroelektrarne na spodnji Savi, so do 25. januarja 2021 proizvedle 256 GWh električne energije. Tako so že slab teden pred koncem meseca za 17 odstotkov presegle januarski plan.

V letošnjem letu je bila doslej hidrologija najbolj naklonjena Soškim elektrarnam Nova Gorica, kjer so že 39 odstotkov nad planom. Hidroelektrarne na spodnji Savi so plan presegle za 16 odstotkov, Dravske elektrarne Maribor pa za 13 odstotkov, Visoki proizvodnji so botrovale ugodne hidrološke razmere, visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura (in to kljub zaostrenim razmeram in ukrepom, povezanih s širitvijo Covid-19) ter ugodne tržne razmere. Hidrološke napovedi za prvo polovico leta 2021 zaradi obilne snežne odeje in napovedanih novih padavin ostajajo ugodne.

Leto 2020 smo zaključili s 7.884 GWh proizvedene električne energije, kar predstavlja 101-odstotno realizacijo glede na plan. Naše hidroelektrarne so proizvedle 4.243 GWh oziroma 54 odstotkov celotne proizvedene električne energije skupine HSE. Letni plan so v letu 2020 presegle  Dravske elektrarne Maribor, in to kar za 20 odstotkov, in Soške elektrarne Nova Gorica za 4 odstotke.