datum: 16.10.2020

Katerega glavne naloge bodo:

 • skrbi za postroje, naprave in programske aplikacije ter izvaja pripravljalna dela za vzdrževalne posege na področju električnih meritev (nadziranje, kontroliranje in spremljanje delovanja sistemov, vodenje evidenc, načrtovanje vzdrževanja in popravil);
 • pripravlja normative za vzdrževanje na področju električnih meritev;
 • svetuje, uvaja nove tehnologije in materiale za potrebe vzdrževanja na področju električnih meritev;
 • nadzoruje zalogo rezervnih delov in pisno predlaga za nabavo novih;
 • oblikuje standarde za kontrolo in postopke za zagotavljanje učinkovitega delovanja in varnosti postrojev ter njihovih delov;
 • zagotavlja skladnost opreme, delovanja in vzdrževanja s specifikacijami načrtov ter varnostnimi standardi; izvaja pripravo dela za vzdrževalne posege na svojem strokovnem področju (dokumentacija, storitve, materiali, orodja, viri);
 • nadzoruje zalogo rezervnih delov ter pisno predlaga za nabavo novih; vodi in izvaja zahtevna vzdrževalna dela na deloviščih;
 • strokovno usmerja in nadzira zahtevne posege v vzdrževanju na področju električnih meritev;
 • spremlja izvajanje, analizira, dokumentira, poroča in pripravlja navodila za upravljanje in vzdrževanje električnih meritev.

Delavec opravlja tudi druga dela po nalogu nadrejenega vodje.

Pogoji za kandidaturo so:

 • VI/2. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri,
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • osnovno znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije.

Zaželene osebnostne lastnosti so natančnost in samostojnost, visok odnos do kakovosti in odgovornost do dela, ustvarjalnost, komunikativnost, kreativnost, pozitiven odnos do spremembe.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter 4 mesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo na sedežu podjetja SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica in na drugih lokacijah SENG d.o.o., če bo to zahteval delovni proces.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom in dokazili do vključno 26.10.2020 izključno na elektronski naslov: zaposlitev@seng.si

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.