datum: 15.07.2020

Družba SENG d.o.o. v šolskem letu 2020/2021 razpisuje 4 kadrovske štipendije, in sicer tri štipendije za smer elektrotehnika V. stopnja in eno štipendijo za smer elektrotehnika VI./2 ali VII. stopnja.

  • Pogoji za dodelitev štipendije za dijake so šolanje na srednji šoli elektro tehnične smeri in zaključen najmanj 1. letnik šolanja.
  • Pogoji za dodelitev štipendije za študente je študij na I. ali II. bolonjski stopnji smer elektrotehnika in zaključen najmanj 1. letnik študija oz. za II. bolonjsko stopnjo zaključena      I. bolonjska stopnja.

Kandidati naj na elektronski naslov edita.gerbec@seng.si predložijo:

  • motivacijsko pismo in življenjepis,
  • dokazilo o vpisu in
  • zadnje spričevalo in dokazilo o opravljenih študijskih/šolskih obveznostih.