datum: 09.10.2015

Primož Bergoč iz Soških elektrarn Nova Gorica je na letošnjem 7. strateškem srečanju Inovacija energetike za razvoj turbinskega regulatorja za male hidroelektrarne prejel nagrado za najboljšo inovacijo leta na področju energetike. V Soških elektrarnah smo na svojega sodelavca ponosni, hkrati pa je nagrada še ena potrditev, da je vložek v razvoj strokovnega kadra investicija, ki se vedno povrne.

Primož Bergoč je diplomiral leta 2006, letos pa še magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2006 je zaposlen na Soških elektrarnah Nova Gorica, d. o. o., v službi za avtomatiko.

Nagrajena inovacija je plod večletnih izkušenj s področja vzdrževanja elektroenergetskih postrojev in poglobljenega magistrskega študija. Primož Bergoč je tako razvil turbinski regulator, ki skrbi za pravilno delovanje turbine in agregata v prostem teku ter po priključitvi na električno omrežje. V fazi razvoja aplikativne programske opreme turbinskega regulatorja je le-to nemogoče testirati na realnem sistemu. Zato smo za testiranje izdelali v realnem času delujoči matematični model hidroelektrarne, ki vključuje vse glavne sklope realnega sistema.

Z lastnim razvojem turbinskega regulatorja smo v podjetju dosegli, da lahko v prihodnje vse obnove in investicije v nove male hidroelektrarne izvedemo v lastni režiji.