datum: 22.12.2015

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca praznuje letos 50-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so se zaposleni skupaj z vodstvom bolnišnice odločili za prenovo porodnišničnega oddelka zaradi dotrajanosti prostorov in opreme. V Soških elektrarnah Nova Gorica smo kot družbeno odgovorno podjetje prisluhnili njihovim potrebam in željam in prispevali 10.000 € za nakup nove, sodobne porodne mize, ki jo porodnišnica nujno potrebuje.

Celotna kupnina porodne mize je 22.000 € in z našo donacijo je znesek dosežen, kar pomeni, da bolnišnica lahko pristopi k nakupu.

Direktor družbe Soške elektrarne Nova Gorica, Marjan Pintar, je danes direktorici Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica, prim. Nataši Fikfak, izročil ček v vrednosti 10.000 €. Celotni znesek bodo v bolnišnici namenili za sodobno porodno mizo.

Sredstva so se začela zbirati na dobrodelnem nogometnem spektaklu v Biljah, nadaljevala na Ljubljanskem gradu v sklopu projekta W&W (ženske in vino Slovenije), potrebam porodnišnice so prisluhnili novogoriški Lionsi, piko na i pa postavljamo v družbi Soške elektrarne Nova Gorica.

Kot je ob predaji povedal direktor SENG Marjan Pintar, v Soških elektrarnah razumemo odgovornost do družbenega okolja kot temelj našega delovanja in trajnostnega razvoja. Z okoljem, v katerem poslujemo, želimo dejavno sodelovati in prispevati k pozitivnim spremembam za ljudi. »Verjamemo, da bo nova porodna miza pripomogla k temu, da bodo mamice tako pomemben življenjski dogodek, kot je rojstvo, doživele v čim bolj prijaznem okolju. Prav tako bo nova pridobitev zaposlenim v bolnišnici izboljšala pogoje za delo. Ob tej priložnosti zaželim vsem veliko zdravja in sreče v letu 2016!«, je še povedal.

Predstojnica ginekološko-porodniške službe dr. Neda Bizjak je povedala: »Odločitev Soških elektrarn Nova Gorica, da nam bodo ob izteku leta pomagali in darovali preostanek finančnih sredstev, ki ni majhen in ga še potrebujemo za nabavo nove porodne mize, smo pozdravili z odprtimi rokami. Tako bomo lahko dokončali še enega izmed projektov, ki smo si jih zastavili v tem jubilejnem letu naše porodnišnice. Čaka nas še veliko dela, ker pa smo naleteli na tako velik odziv in na takšno razumevanje med ljudmi, nam volje, idej in energije zagotovo ne bo zmanjkalo.«

Dobra praksa novoletnih dobrodelnih donacij s strani SENG splošni bolnišnici je doslej prispevala k boljšim delovnim pogojem na Oddelku za ortopedijo in na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora, k nakupu ultrazvočnega aparata in posodobitvi opreme v Internistični službi ter tako omogočila bolj kakovostno zdravstveno oskrbo. S takimi gestami želimo širiti načela družbeno odgovornega ravnanja v družbenem okolju, v katerem delujemo, in ga hkrati tudi soustvarjamo.