Začetek obratovanja: 1940
Instalirani pretok (m3/s): 75
Bruto padec (m): 29
Število agregatov: 2
Instalirana moč (MW): 15
Tip generatorja: sinhronski
Tip turbine: kaplan
Povprečna letna proizvodnja (GWh): 80
Odvod v omrežje (kV): 110
Padavinsko področje (km2): 1170
Dolžina cevovoda (m): 6542
Premer cevovoda (m): 6,3
Dopustno nihanje bazena (m): 4
Koristna prostornina bazena (m3): 500000